All for Joomla All for Webmasters

Доверливост, внимание, оригиналност

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани.

 

DOOEL Miren Son upatuva javna blagodarnost do site gra|ani koi dosega prisustvuvaa na pogrebite  vo Ohrid i Debrca na koi vo celost se po~ituvaa site odluki na Vladata i  na{ite  preporaki so {to site zaedno doprinesovme na pogrebite da nema {irewe na Korona virusot .

 

Zaradi prevencija od {irewe na visokozarazniot Delta soj na virusot, Ve zamoluvame vo celost da se pridr`uvame na preporakite od D.K.T. , kako i na merkite od nadle`nite institucii.

 

Timot na DOOEL Miren Son apelira vo ovoj rizi~en period site zaedno da se izdigneme nad sebe si i pogrebite da se pravat vo krugot na semejstvoto, a gra|anite so~uvstvo da izrazuvaat preku telefon ili na socijalnite mre`i.

 

So cel da se namali rizikot od {irewe na virusot na pogrebite, Miren Son i ponataka }e se pridr`uva na sopstvenite standardi i postoe~kiot na~in na rabota koj dosega dade uspe{ni rezultati vo za{titata od {irewe na virusot na pogrebite.

 

-       Prijavuvawe na smrten slu~aj }e se vr{i na poznatite telefonski broevi : 070 212 830 i 078 212 830 ili vo prostorite na DOOEL Miren Son ako toa e neophodno, pritoa po~ituvaj}i gi merkite za zadol`itelno nosewe za{titna maska  i dr`ej}i propi{ano rastojanie.

 

-       Edna od na{ite 4 de`urni slu`bi vo dogovorenoto vreme opremeni so sodvetna za{titna oprema }e go prezeme po~inatoto lice i }e go prenese do mrtove~nica kade {to }e se ~uva vo ladilnik.

 

-       Na semejstvata }e mu bidat dadeni celosni instrukcii vo pismena forma okolu organizacijata na pogrebot ili istite }e bidat isprateni na viber od specijalniot broj za ovaa namena 070 520 321.

 

-       Pri prevzemaweto }e bidat prevzemeni i li~nite raboti koi se neophodni za priprema na po~inatite lica ili istite }e bidat doneseni vo prostoriite na DOOEL Miren Son.

 

-       Soglasno odlukite na Vladata i preporakite od nadle`nite institucii site prisutni ZADOL@ITELNO  moraat da nosat za{titna maska i da dr`at soodvetno rastojanie.

 

-     НАША ПРЕПОРАКА Е НА ПОГРЕБИТЕ ДА НЕМА ПОВЕЌЕ ОД 30 ЛИЦА, А СПОРЕД НАЈНОВАТА ВЛАДИНА ОДЛУКА СИТЕ ПРИСУТНИ СО СЕБЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСАТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ПОТВРДА ЗА ВАКЦИНАЦИЈА СО ПРИМЕНО НАЈМАЛКУ ЕДНА ДОЗА ВАКЦИНА.

 

Edinstven na~in da se izborime protiv Korona virusot e site zaedno da gi po~ituvame merkite i odlukite, da bideme svesni deka {titejki se sebe si, gi {titime i drugite.

 

So po~it,

 

Timot na DOOEL Miren Son

 

 

 

Tekstot mo`e da se kopira, spodeluva i objavuva od site zainteresirani subjekti

 

 

Пребарај

Крсте Крстаноски