All for Joomla All for Webmasters

Доверливост, внимание, оригиналност

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани.

 

DOOEL Miren Son upatuva javna blagodarnost do site gra|ani koi dosega prisustvuvaa na pogrebite  vo Ohrid i Debrca na koi vo celost se po~ituvaa site odluki na Vladata i  na{ite  preporaki so {to site zaedno doprinesovme na pogrebite da nema {irewe na Korona virusot .

 

Zaradi prevencija od {irewe na visokozarazniot Delta soj na virusot, Ve zamoluvame vo celost da se pridr`uvame na preporakite od D.K.T. , kako i na merkite od nadle`nite institucii.

 

Timot na DOOEL Miren Son apelira vo ovoj rizi~en period site zaedno da se izdigneme nad sebe si i pogrebite da se pravat vo krugot na semejstvoto, a gra|anite so~uvstvo da izrazuvaat preku telefon ili na socijalnite mre`i.

 

So cel da se namali rizikot od {irewe na virusot na pogrebite, Miren Son i ponataka }e se pridr`uva na sopstvenite standardi i postoe~kiot na~in na rabota koj dosega dade uspe{ni rezultati vo za{titata od {irewe na virusot na pogrebite.

 

-       Prijavuvawe na smrten slu~aj }e se vr{i na poznatite telefonski broevi : 070 212 830 i 078 212 830 ili vo prostorite na DOOEL Miren Son ako toa e neophodno, pritoa po~ituvaj}i gi merkite za zadol`itelno nosewe za{titna maska  i dr`ej}i propi{ano rastojanie.

 

-       Edna od na{ite 4 de`urni slu`bi vo dogovorenoto vreme opremeni so sodvetna za{titna oprema }e go prezeme po~inatoto lice i }e go prenese do mrtove~nica kade {to }e se ~uva vo ladilnik.

 

-       Na semejstvata }e mu bidat dadeni celosni instrukcii vo pismena forma okolu organizacijata na pogrebot ili istite }e bidat isprateni na viber od specijalniot broj za ovaa namena 070 520 321.

 

-       Pri prevzemaweto }e bidat prevzemeni i li~nite raboti koi se neophodni za priprema na po~inatite lica ili istite }e bidat doneseni vo prostoriite na DOOEL Miren Son.

 

-       Soglasno odlukite na Vladata i preporakite od nadle`nite institucii site prisutni ZADOL@ITELNO  moraat da nosat za{titna maska i da dr`at soodvetno rastojanie.

 

-     НАША ПРЕПОРАКА Е НА ПОГРЕБИТЕ ДА НЕМА ПОВЕЌЕ ОД 30 ЛИЦА, А СПОРЕД НАЈНОВАТА ВЛАДИНА ОДЛУКА СИТЕ ПРИСУТНИ СО СЕБЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСАТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ПОТВРДА ЗА ВАКЦИНАЦИЈА СО ПРИМЕНО НАЈМАЛКУ ЕДНА ДОЗА ВАКЦИНА.

 

Edinstven na~in da se izborime protiv Korona virusot e site zaedno da gi po~ituvame merkite i odlukite, da bideme svesni deka {titejki se sebe si, gi {titime i drugite.

 

So po~it,

 

Timot na DOOEL Miren Son

 

 

 

Tekstot mo`e da se kopira, spodeluva i objavuva od site zainteresirani subjekti

 

 

Пребарај

Вработување

ДООЕЛ МИРЕН СОН ИМА ПОТРЕБА ОД

1 ВРАБОТЕН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛО И МАШИНА И

1 ВРАБОТЕН ОПШТ РАБОТНИК НА НЕОПРЕДЕЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ СО СОЛИДЕН И РЕДОВЕН ЛИЧЕН ДОХОД.

ИНФОРМАЦИИ НА ТЕЛЕФОН 078 212 830 ИЛИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ДООЕЛ МИРЕН СОН

Соопштение за јавност

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани,

DOOEL Miren Son upatuva javna blagodarnost do site gra|ani koi dosega prisustvuvaa na pogrebite  vo Ohrid i Debrca na koi vo celost se po~ituvaa site odluki na Vladata i  na{ite  preporaki so {to site zaedno doprinesovme na pogrebite da nema {irewe na Korona virusot.

Zaradi prevencija od {irewe na visokozarazniot Delta soj na virusot, Ve zamoluvame vo celost da se pridr`uvame na preporakite od D.K.T. , kako i na merkite od nadle`nite isntitucii.

Timot na DOOEL Miren Son apelira vo ovoj rizi~en period site zaedno da se izdigneme nad sebe si i pogrebite da se pravat vo krugot na semejstvoto, a gra|anite so~uvstvo da izrazuvaat preku telefon ili na socijalnite mre`i.

So cel da se namali rizikot od {irewe na virusot na pogrebite, Miren Son i ponataka }e se pridr`uva na sopstvenite standardi i postoe~kiot na~in na rabota koj dosega dade uspe{ni rezultati vo za{titata od {irewe na virusot na pogrebite.

-       Prijavuvawe na smrten slu~aj }e se vr{i na poznatite telefonski broevi : 070 212 830 i 078 212 830 ili vo prostorite na DOOEL Miren Son ako toa e neophodno, pritoa po~ituvaj}i gi merkite za zadol`itelno nosewe za{titna maska  i dr`ej}i propi{ano rastojanie.

-       Edna od na{ite 4 de`urni slu`bi vo dogovorenoto vreme opremeni so sodvetna za{titna oprema }e go prezeme po~inatoto lice i }e go prenese do mrtove~nica kade {to }e se ~uva vo ladilnik.

-       Na semejstvata }e mu bidat dadeni celosni instrukcii vo pismena forma okolu organizacijata na pogrebot ili istite }e bidat isprateni na viber od specijalniot broj za ovaa namena 070 520 321.

-       Pri prevzemaweto }e bidat prevzemeni i li~nite raboti koi se neophodni za priprema na po~inatite lica ili istite }e bidat doneseni vo prostoriite na DOOEL Miren Son.

-       Soglasno odlukite na Vladata i preporakite od nadle`nite institucii site prisutni ZADOL@ITELNO moraat da nosat za{titna maska i da dr`at soodvetno rastojanie.

-        НАША ПРЕПОРАКА Е НА ПОГРЕБИТЕ ДА НЕМА ПОВЕЌЕ ОД 30 ЛИЦА, А СПОРЕД НАЈНОВАТА ВЛАДИНА ОДЛУКА СИТЕ ПРИСУТНИ СО СЕБЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСАТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ПОТВРДА ЗА ВАКЦИНАЦИЈА СО ПРИМЕНО НАЈМАЛКУ ЕДНА ДОЗА ВАКЦИНА.

 

Edinstven na~in da se izborime protiv Korona virusot e site zaedno da gi po~ituvame merkite i odlukite, da bideme svesni deka {titejki se sebe si, gi {titime i drugite.

So po~it,

DOOEL Miren Son

 

Tekstot mo`e da se kopira, spodeluva i objavuva od site zainteresirani subjekti

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4