All for Joomla All for Webmasters

Доверливост, внимание, оригиналност

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани.

ДООЕЛ Мирен Сон упатува јавна благодарност до сите граѓани кои досега присуствуваа на погребите на кои во целост се почитуваа сите одлуки на Владата и нашите препораки со што сите заедно допринесовме во Охрид и во Дебрца на погребите да нема ширење на вирусот.

 

 

Pogrebот се вбројува во sobir so голем rizik od шirewe na korona virusot ( Covid 19 ) заради групирање на присутните на мал простор.

 

Досега со наше максимално залагање помогнати од разбирањето на охриѓани за состојбата сите заедно покажавме дека на погребите можеме да се придржуваме на препораките од Д.К.Т. и од надлежните институции .

 

Заради новонастанатата алармантна состојба во нашиот град ДООЕЛ  Мирен Сон АПЕЛИРА до граѓаните погребите да се прават согласно сите препораки и ВО КРУГОТ НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО.

 

  1. Пријавување на смртен случај ќе се врши на следниве телефонски броеви070 212 830 и 078 212 830 i li~no vo prostoriite na DOOEL Miren Son.
  2. Nашите дежурни служби во договореното време опремени со заштитна опрема ќе го превзема починатото лице,  ќе го пренесува до мртовечница и ќе се чува во ладилник.
  3. При превземањето ќе бидат превземани и личните работи кои се неопходни за припрема на починатите лица или  истите ќе се донест во просториите на ДООЕЛ Мирен Сон.
  4. Како и до сега  на семејствата ќе му се даваат целосни писмени упатства,  насоки и објаснување за организацијата на погребот или истите ќе се испраќаат на вибер од специјалниот број за оваа намена 070 520 321.
  5. На некролозите кои се објавуваат и нанашата web страна видно се истакнува дека погребот ќе се изврши во KRUGOT NA POTESNOTO SEMEJSTVO и по можност без објавување на време на погребување.
  6. Soglasno odlukata na vladata, preporakite od Ministerstvoto za zdravstvo i preporakite od D.K.T. SITE PRISUTNI ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСАТ ZA[TITNI MASKI, DA NEMA GRUPIRAWEI ME\U SEBE DA ГО ДРЖАТ ПРОПИШАНОТО РАСТОЈАНИЕ.
  7.  Изложувањето и понатака ќе трае половина час i toa na отворен простор.       
  8. Нашата канцеларија за контакт со клиенти каде се врши наплата и објаснување за понатамошните постапки ќе работи со претходна телефонска најава за договарање на термин .
  9. Pрепорачливо е на погребите да присуствува само потесното семејство, а граѓаните сочувство да изразуваат преку телефон или преку социјалниоте мрежи.

 

      

 

Ви благодариме што се придржувате доследно на нашите препораки и повторно Ве замолуваме сите и понатака да ги почитуваме владините мерки со што сите заедно ќе допринесеме погребите во Охрид да не бидат жариште на вирусот.

 

СО НАШАТА САМОСВЕСТ ДА БИДЕМЕ ОДГОВОРНИ ЗА НАС, ЗА ДРУГИТЕ И ЗА НАШИТЕ ПОКОЛЕНИЈА

 

 

 

                     

 

Сопочит,

 

ТимотнаДООЕЛМиренСон - Охрид